DANE

ZBIERANIE WARTOŚCIOWYCH DANYCH

W wielu firmach dane przechowywane są w sposób utrudniający, albo praktycznie uniemożliwiający ich pełne wykorzystanie. Niekompatybilne systemy, zmienne formaty danych, brakujące ogniwa między zbiorami. Wskazujemy klientom jak mogą poprawić sposoby zbierania i przechowywania danych, tak by były łatwo dostępne i mogły być wykorzystywane do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych.

WERYFIKACJA JAKOŚCI DANYCH

W obecnych czasach tylko jedna rzecz jest gorsza niż nie wykorzystywanie danych którymi się dysponuje. Jest to wykorzystywanie tych danych bez pewności, że są one pełne, sprawdzone i wiarygodne. Wnioskowanie na podstawie błędnych danych prowadzi do błędnych decyzji. Dlatego też, wspieramy naszych klientów w ocenie jakości danych którymi dysponują tak, by dać im pewność że ich działania są oparte na prawdziwym, a nie zafałszowanym, obrazie świata.

ANALIZA I PREZENTACJA DANYCH

Nawet najlepsze dane jeśli nie zostaną poddane analizie przez doświadczonego analityka korzystającego z profesjonalnych narzędzi są bezwartościowe. Bardzo wielkie znaczenie ma również forma prezentacji wyników analizy – czasem jeden dobry wykres niesie więcej wiedzy niż wielogodzinne spotkanie. Przetwarzamy dane klienta tak by były jasne i zrozumiałe. Dostarczamy również narzędzia i wiedzę potrzebną do ich samodzielnej analizy w przyszłości.

CYKLICZNE RAPORTOWANIE

Uzyskanie pełnej kontroli nad firmą, toczącymi się w niej procesami i projektami jest możliwe tylko dzięki regularnemu przygotowywaniu odpowiednich raportów. Również koszty, przychody i klienci wymagają ciągłego monitorowania. Pomagamy naszym klientom w zwiększeniu poczucia kontroli nad firmą poprzez wprowadzanie możliwie najbardziej zautomatyzowanych procesów raportowych i kontrolnych.