FIRMY

PROJEKTY, PROCESY, PRODUKTY

Wspieramy naszych klientów w porządkowaniu procesów wewnętrznych, prowadzeniu projektów, a w szczególności w tworzeniu i wdrażaniu nowych produktów. Cele naszych działań zawsze są precyzyjnie uzgadniane z klientem – optymalizacja kosztów, podniesienie jakości, ograniczenie marnotrawstwa. Wykorzystujemy autorskie metodologie pracy bazujące na wiedzy teoretycznej, doświadczeniu w pracy konsultantów i przede wszystkim na doświadczeniu które zdobyliśmy pracując w międzynarodowych korporacjach i dużych spółkach giełdowych.

MISJA, WIZJA, STRATEGIA, WARTOŚCI

Wiele firm koncentruje się na bieżących działaniach zaniedbując planowanie długoterminowe, zrozumienie idei prowadzonego przez siebie biznesu, wyjaśnienie swoim pracownikom i klientom jakie wartości za nim stoją. Owszem, można prowadzić biznes nie definiując misji, można zarządzać ludźmi nie określając wprost wartości. Jednak doświadczenie wielu firm które odniosły sukcesy pokazuje, że elementy te mimo że nie są niezbędne, to prawidłowo wykorzystane silnie wspierają rozwój i stają się dodatkową podporą w trudnych czasach.

KONCENTRACJA NA KLIENTACH

Największym skarbem każdej firmy są jej klienci. Skończyły się czasy kiedy klient kupował każdy produkt który pojawił się na rynku. Nie wystarczy dostarczać produkty nieznacznie lepsze niż konkurencja. Ciągłe obniżanie cen również nie jest rozwiązaniem. Obecnie, żeby przyciągnąć i utrzymać klienta trzeba go doskonale poznać i zrozumieć jego potrzeby. Zachwycić go wszystkim, co jest związane z produktem który kupuje – spowodować efekt WOW. Wówczas będzie nie tylko wracał po więcej, ale stanie się też aktywnym orędownikiem marki. Dlatego w firmach wprowadzamy systemy pomiaru satysfakcji i opinii klienta, pomagamy im w rozumieniu informacji zwrotnych które dostają.

REORGANIZACJE, POŁĄCZENIA

Okresy szczególnie intensywnych zmian, takie jak reorganizacje i połączenia firm lub zespołów, budzą zawsze bardzo dużo emocji. Menadżerowie natrafiają na wyzwania odmienne od tych do których przywykli na co dzień, nie zawsze potrafią sobie z nimi samodzielnie poradzić. Brakuje im doświadczenia i często również motywacji do wprowadzenia zmian. Szczególnie, że nadal muszą pełnić swoje normalne obowiązki prowadząc operacyjną działalność firmy. W takich sytuacjach wpieramy menadżerów naszą unikalną wiedzą i doświadczeniem. Pomagamy też w okresie przejściowym obsłużyć zwiększoną ilość pracy związanej z reorganizacją.