LUDZIE

KOMUNIKACJA

Wiele firm doradczych postrzeganych jest przez pracowników swoich klientów jako intruzi. Buduje to ścianę niechęci, co często prowadzi do konfliktów, ukrywania informacji, narzucania niechcianych, niefunkcjonujących rozwiązań. W naszej pracy stawiamy na ścisłą współpracę z pracownikami klienta. Dzięki temu budujemy więź porozumienia i uzyskujemy optymalne wyniki. Efektem naszej pracy może też być poprawa komunikacji w firmie prowadząca do jej wzmocnienia i poprawy wyników.

ROZWÓJ

Jesteśmy dumni z tego co umiemy i jak pracujemy. Pracując nie ukrywamy naszego warsztatu. Dzięki temu pracownicy klienta uczą się i w przyszłości są w stanie prowadzić podobne projekty samodzielnie lub z niewielkim wsparciem z zewnątrz. Mają też poczucie, że się rozwijają, dzięki czemu zwiększa się ich satysfakcja z pracy i motywacja. Rozwój ludzi zarówno klienta jak i naszych jest jednym z naszych głównych celów.

COACHING

Mamy przygotowanie teoretyczne i doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia coachingu z pracownikami wszystkich szczebli. Potrafimy wykorzystywać narzędzia coacha w prowadzeniu projektów doradczych. Pomagamy pracownikom naszych klientów nie tylko w rozwiązywaniu ich bieżących problemów, ale również uczymy ich jak mogą w przyszłości lepiej radzić sobie w podobnych sytuacjach.

MENTORING

Jesteśmy też doświadczonymi menadżerami. Z wyzwaniami podobnymi do tych które stoją obecnie przed naszymi klientami sami spotykaliśmy się pracując na różnych stanowiskach w firmach i korporacjach. Mamy szersze spojrzenie i bardziej różnorodne doświadczenie, dlatego też, potrafimy zarówno wskazywać ludziom konkretne rozwiązania ich bieżących problemów jak również wyznaczać i osiągać ambitne cele długoterminowe.